Places limitades

Campus d’estiu a BORRASSÀ – del 26/06 al 28/07

Metodologia Tactic

Places limitades

D1. Fútbol

Estimulació per estructures de forma global-interrelacionada

Joc Global

aporta

D2. HMB+E

Resolució de reptes motors amb eficiència i eficàcia

Competència

Capacitats

+

 Habilitats

transversalment

D3. JUGADOR

Saber estar i entrenament invisible

Al Tactic, aprendre és divertir-se

D1. Fútbol

La clau

L’Ésser Humà Esportista està conformat per una sèrie d’estructures (Seirul·lo, FCB)

En aquesta dimensió es treballen aquells continguts propis del futbol mitjançant situacions globals que requereixen d’una participació activa per part de l’esportista.

CONTINGUTS DE TREBALL

Els continguts s’estructuren segons la seva adequació als 2 grans moments del joc

FO

FASE OFENSIVA

“possessió de pilota”

FO. C1.

E. COORDINATIVA

FO. C2.

E. COGNITIVA

FD

FASE Defensiva

“no possessió”

FD. C1.

E. COORDINATIVA

FD. C2.

E. COGNITIVA

D2. HMB+E

Aquesta dimensió està orientada cap a la maduració i perfeccionament dels nivells de competència
motriu dels esportistes, posant èmfasi en la seva relació amb l’entorn.

CONTINGUTS DE TREBALL

Els continguts s’estructuren segons la seva naturalesa

C

Capacitats

“predisposicions motrius”

C1.

PERCEPTIUMOTRIUS

C2.

CONDICIONALS

*Les capacitats condicionals no es treballaran mai de forma aïllada.

HM

HABILITATS

“moviments coordinats”

HMB. Bàsiques

HME. Específiques

I EL MEDI NATURAL? La interacció entre jugador/-a i aquest entorn incert serà el generador de riquesa en
l’aprenentatge. “Aprenem interactuant amb l’entorn”

D3. JUGADOR

Aquesta dimensió, de tipus transversal, pretén dotar als jugadors/-es de recursos per identificar valors,
actituds i normes així com per valorar la importància de l’entrenament invisible.

V

Valors

“saber estar”

EI

Entrenament invisible

“allò que no es veu”

*EI el conformen tots aquells factors extraesportius però que poden afectar d’una manera directa al jugador.

TRANSVERSALITAT: el treball actitudinal i de valors, juntament amb l’entrenament invisible, és un contingut a
transmetre, per naturalesa, de forma transversal –però seqüenciada- en les diferents dimensions que conformen el
programa metodològic de Tactic Footcamp.

Equip tècnic

El nostre equip de formadors està format per entrenadors nacionals de futbol i titulats UEFA en actiu. A més, complim amb la normativa sobre organització d’activitats en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Visió

El nostre equip, malgrat l’especialització individual a la que ha estat sotmesa cada entrenador segons el seu context, comparteix un valor en comú: en un campus d’estiu, els jugadors/-es han de tenir ganes de venir cada dia al campus. Per tant, generar diversió mitjançant un òptim clima de treball serà el nostre gran objectiu.

Les propostes del Tactic

A continuació s’adjunten els principals instruments que materialitzaran la metodologia Tactic

D1. Fútbol

D2. HMB+E

Base de treball: JOC MOTRIU

D3. JUGADOR

Timming

SERVEI D’ACOLLIDA: s’ofereix aquest servei des de les 08:00h i fins l’inici del campus (08:30h) sense cap càrrec addicional ni reserva prèvia. 

Amb tu

Si tens cap dubte, contacta amb nosaltres

Parlem?